Legislație

Legea nr. 287/2022 pentru aprobarea Ordonanţei de urgenţă a Guvernului nr. 80/2022 privind reglementarea unor măsuri în domeniul ocupării posturilor în sectorul bugetar, precum şi pentru completarea unor acte normative

În pagina Legislație puteți găsi Ordinul 3479 din 28.04.2021 și Metodologia şi criteriile privind acordarea gradaţiei de merit personalului didactic din învăţământul preuniversitar de stat în sesiunea 2021