Istoric

SIP Timiş are la origine Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar Lugoj, constituit prin Adunarea Generală din 12 februarie 1990 la care au participat 98 de salariaţi – personal didactic şi nedidactic din câteva unităţi de învăţământ ale municipiului de pe Timiş. Primul Birou Executiv pentru conducerea sindicatului era format din: prof. Maria Kiss – preşedinte, prof. Maria Bacău – vicepreşedinte şi maistrul instructor Ioan Anghel – secretar.

În luna martie 1991 se deplasează la Bucureşti, ca reprezentanţi ai noului sindicat, Ioan Anghel şi Marian Uţă, pentru afilierea la o federaţie sindicală a învăţământului, hotărându-se după discuţiile de la sediul din Calea Victoriei asupra federaţiei SIPR (FEN), federaţie din care face parte şi în prezent, având o continuitate neîntreruptă, participând la toate acţiunile revendicative organizate de aceasta pentru drepturile personalului din învăţământ şi promovând permanent politica sindicală a acesteia în Banat.

Cererea şi tabelul nominal cu membrii de sindicat, depuse la Judecătoria Lugoj în data de 3 iunie 1991, pentru dobândirea personalităţii juridice în baza Art.3 din Legea publicată la 6 februarie 1924, arată că noua organizaţie sindicală cuprindea la sfârşitul anului şcolar 1990-1991 un număr de 602 persoane.

Sentinţa Civilă nr. 13/7 iunie 1991 a Judecătoriei Lugoj “admite cererea introdusă de Sindicatul Independent al Învăţământului Preuniversitar Lugoj, cu sediul în Lugoj, str. Nicolae Bălcescu, nr. 9, pentru înregistrarea acesteia ca persoană juridică”.

În perioada iunie 1991- mai 1994 au aderat la SIIP Lugoj organizaţiile sindicale din toate grădiniţele şi şcolile lugojene, precum şi cele din zona rurală limitrofă, iar funcţia de preşedinte a fost exercitată de către prof. Alexandru Ilie (oct. 1991- apr. 1992) şi prof. Mariana Opriş (apr. 1992 – mai 1994).

La Conferinţa SIP Lugoj din luna mai 1994, delegaţii organizaţiilor sindicale componente au aprobat proiectul noului Statut şi au ales Biroul Executiv cu înv. Ionel Luminosu – preşedinte şi prof. Marian Uţă – vicepreşedinte.

Conferinţa din 31 mai 1998 constată un număr de 715 membrii de sindicat în evidenţă, aprobă unele modificări ale Statutului şi alege în funcţia de preşedinte pe prof. Marian Uţă, membru fondator al sindicatului şi fost director la Şcoala cu cls. I-VIII nr. 2 din Lugoj, care deţine şi în prezent această funcţie, prin realegerea sa în 2002 şi 2006.

În baza prevederilor Rezoluţiei Conferinţei din 1998 s-a acţionat pentru atragerea în SIIP Lugoj a organizaţiilor sindicale din toate zonele judeţului Timiş şi din municipiul Timişoara, între care se pot enumera: Liceul Teoretic din Buziaş, Grupul Şcolar „Traian Grozăvescu“ din Nădrag, precum şi Colegiul Naţional de Artă „Ion Vidu“, Liceul Teoretic “William Shakespeare”, Grupul Şcolar de Transporturi Auto din Timişoara, numeroase grădiniţe, şcoli cu cls. I-VIII şi licee teoretice.

Urmare a creşterii numărului de organizaţii şi membrii FEN în judeţul Timiş, la Conferinţa Extraordinară din 16 mai 2005 s-a propus schimbarea denumirii organizaţiei în Sindicatul Învăţământului Preuniversitar Timiş, aprobată prin Sentinţa Civilă nr. 1930/5 iulie 2005. În prezent SIP – FEN Timiş cuprinde un număr de 76 organizaţii sindicale.

Conferinţa Judeţeană desfăşurată la Timişoara în 12 iunie 2006 a aprobat modificările propuse pentru Statutul SIP Timiş în forma actuală şi a reconfirmat apartenenţa la Federaţia Educaţiei Naţionale.