Rezultate obținute în urma grevei 22 mai – 12 iunie 2023

Către

ORGANIZAȚIILE SINDICALE AFILIATE

În atenția Doamnei/Domnului Președinte

Spre știință: Liderilor de sindicat Membrilor de sindicat

Stimați colegi,

Pentru o corectă informare a membrilor de sindicat participanți la grevă, facem următoarele precizări:

Greva a fost declanșată în baza Referendum-ului desfășurat la finalul lunii aprilie – începutul lunii mai.

În urma numeroaselor runde de negociere purtate cu reprezentanții Guvernului și ai Ministerului Educației, situația este următoarea:

I. De la declanșarea grevei generale, în timpul negocierilor, Guvernul României a propus vouchere, devenite ulterior prime, acordate in 5 Iunie și 5 Octombrie, pentru personalul didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) al căror cuantum a crescut de la 2500 lei la 4000 lei, respectiv pentru personalul nedidactic (al căror cuantum a crescut de la 1000 lei la 1500 lei).

1. Deși federațiile sindicale au respins oferta Guvernului, în data de 1 Iunie a fost promovată O.U.G. nr. 53/2023, prin care s-au majorat salariile de bază gradația 0 ale personalului didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) cu 1000 lei brut lunar (ceea ce însemnau procente de majorare cuprinse între 17% și 25%, respectiv creșteri nete ce variau de la ~580 lei la ~950 lei lunar, în funcție de încadrare), iar pentru personalul nedidactic o creștere a salariului de bază 400 lei brut lunar pentru gradația 0 (ajungându-se la creșteri nete cuprinse între ~230 și ~280 lei lunar; această creștere se adăuga procentului de 9% de care o parte dintre salariații personal nedidactic a beneficiat în baza O.U.G. nr. 45/2023, prin care s-au acordat salariile de bază prevăzute de Legea-cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022). În Nota de fundamentare a O.U.G. nr. 53/2023 se preciza că: „Intrarea în plată a noii grile de salarizare va fi realizată etapizat, pe o perioadă de 3 ani, după cum urmează:

i. 40% în primul an;

ii. 30% în al doilea an;

iii. 30% în al treilea an.”

 De asemenea, Guvernul a aprobat Declaraţia privind politica sectorială de salarizare a personalului din sistemul naţional de învăţământ şi stabilirea unor principii generale în vederea îmbunătăţirii statutului personalului didactic, didactic auxiliar şi nedidactic din sistemul naţional de învăţământ şi valorizarea carierei didactice, publicată în Monitorul Oficial, Partea I, nr. 502/08.06.2023, document de asemenea considerat insuficient de partea sindicală.

2. În continuare, revendicările membrilor de sindicat au fost de a se acorda majorări salariale suplimentare și de a se cuprinde în textul actului normativ prevederile referitoare la instituirea principiului potrivit căruia salariul de bază al profesorului debutant să fie stabilit 2 la nivelul salariului mediu brut pe economie și la acordarea primei tranșe de majorare salarială, de cel puțin 45%, din creșterea prevăzută de noua lege a salarizării, de la 01.01.2024.

În data de 10 iunie 2023, oferta Guvernului a fost suplimentată în sensul intenției de promovare a două ordonanțe de urgență privind:

  1. – majorarea salariilor de bază gradația 0 ale personalului didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) cu 1300 lei brut lunar în loc de 1000 lei (ceea ce înseamnă procente de majorare cuprinse între 21% și 32%, creșterea medie fiind de 25%, respectiv creșteri nete ce variază de la ~760 lei la ~1420 lei lunar, în funcție de încadrare și majorările salariale cuvenite), iar pentru personalul nedidactic aceeași creștere a salariului de bază cu 400 lei brut lunar pentru gradația 0 (ajungându-se la creșteri nete cuprinse între ~230 și ~280 lei lunar; această creștere se adaugă procentului de 9% de care o parte dintre salariații personal nedidactic beneficiază în baza O.U.G. nr. 45/2023, prin care s-au acordat salariile de bază prevăzute de Legea

cadru nr. 153/2017 pentru anul 2022); principiile mai sus enunțate se regăseau în textul ordonanței de urgență, în preambulul acesteia (nu în Nota de fundamentare), cu mențiunea că tranșa de majorare de la 01.01.2024 urma să fie de 50% din creșterea prevăzută de noua lege a salarizării;

b) – acordarea unei prime de carieră didactică, pentru personalul didactic (inclusiv personalul didactic auxiliar), în cuantum de 1500 lei net atât în luna octombrie 2023 – pentru a fi utilizată în anul școlar 2023/2024, cât și pentru următorii ani școlari, respectiv în până în anul școlar 2026/2027;

– de asemenea, pentru personalul nedidactic, acordarea unei prime de carieră profesională în limita unui plafon anual de 500 lei/an școlar; pentru aceeași perioadă.

Membrilor de sindicat li s-au adus la cunoștință cele de mai sus prin intermediul organizațiilor sindicale affiliate.

Răspunsul federațiilor sindicale dat Guvernului în dimineața zilei de 11 iunie 2023 a fost că oferta se respinge atâta timp cât cele două principii nu se regăsesc în textul unui articol din cuprinsul unui act cu caracter normativ.

3. În urma discuțiilor purtate în dimineața zilei de 12 iunie 2023 cu reprezentanții Guvernului, Colegiile Liderilor F.S.L.I. și F.S.E. „SPIRU HARET” au hotărât în ședințele de astăzi, 12.06.2023, suspendarea grevei generale condiționată de instituirea în ordonanța de urgență a celor două principii mai sus detaliate. Față de răspunsul federațiilor sindicale, Guvernul a acceptat și această solicitare, iar în ședința de Guvern de astăzi, 12 iunie 2023, au fost aprobate cele 2 ordonanțe de urgență, respectiv:

1) Cea privind primele de carieră didactică și de carieră profesională, în cuantumurile mai sus detaliate (încă nepublicată în Monitorul Oficial la momentul întocmirii prezentei informări);

2) Cea privind majorarea salariilor de bază gradația 0 ale personalului didactic (didactic de predare, de conducere, de îndrumare și de control, didactic auxiliar) cu 1300 lei brut lunar, iar pentru personalul nedidactic creșterea salariului de bază de 400 lei brut lunar pentru gradația 0 + articol nou în care se reglementează expres că:

Grila de salarizare aplicabilă sistemului național de învățământ începând cu 1 ianuarie 2024 se stabilește pornind de la salariul mediu brut pe economie, utilizat la fundamentarea bugetului asigurărilor sociale de stat, pentru anul 2023 pentru profesori debutanți/asistenți universitari – art. III alin. (2)

Personalul didactic, personalul didactic auxiliar și personalul nedidactic din sistemul de învățământ de stat beneficiază, începând cu 1 ianuarie 2024, de 50% din diferența stabilită între salariul de bază aflat în plată și salariul de bază stabilit prin grila de salarizare în vigoare la 1 ianuarie 2024 – art. III alin. (3)

În aceste condiții, Guvernul a dat curs și acestei solicitări a părții sindicale.

Actul în cauză a devenit Ordonanță de urgență a Guvernului nr. 57/2023 pentru stabilirea unor măsuri privind salarizarea personalului din sistemul național de învățământ de stat, publicată în Monitorul Oficial al României, Partea I, nr. 514/2023.

 Precizăm totodată că, în situația în care nu obțineam astăzi adoptarea ordonanțelor de urgență în cauză, în contextul demisiei Primului ministru, Guvernul interimar nu ar mai fi putut, potrivit legislației, să adopte acte normative cu valoare de lege (ordonanțe/ordonanțe de urgență).

4. Având în vedere discuțiile de pe rețelele de socializare referitoare la „renunțarea la revendicarea privind indexarea anuală a salariilor cu rata inflației”, se impun următoarele precizări:

1) federațiile sindicale au susținut această revendicare, în timpul rundelor de negocieri avute de la momentul declanșării grevei, însă Guvernul a respins solicitarea noastră motivând că nu se poate acorda indexarea salariilor cu inflația doar pentru personalul din învățământ;

2) majorările salariale acordate prin O.U.G. nr. 57/2023 acoperă rata inflației (de cca 14%) procentul de creștere instituit fiind, în medie, 25%, astfel încât nu se poate afirma că federațiile sindicale care au declanșat conflictul colectiv de muncă și greva la nivel de sector de negociere colectivă au renunțat la această revendicare.

II. În ceea ce privește Contractul Colectiv de Muncă Unic la Nivel de Sector de Negociere Colectivă Învățământ Preuniversitar, în plus față de ce am avut în contractul anterior, părțile au convenit asupra unor drepturi suplimentare, pe care le-am detaliat în Informarea comună a F.S.LI și F.S.E. „SPIRU HARET” nr. 339/509/07.06.2023.

La acest moment, negocierile pe contractul colectiv sunt suspendate și urmează a fi reluate în perioada imediat următoare, o serie dintre propunerile federațiilor sindicale fiind rămase în divergență.

III. Referitor la procedura de urmat în situația suspendării grevei, vă rugăm să aveți în vedere faptul că Legea nr. 367/2022 privind dialogul social, cu modificările și completările ulterioare, prevede doar că: „Pe perioada negocierilor, organizatorii grevei pot conveni cu angajatorul suspendarea temporară a grevei. Dacă negocierile eşuează, greva va fi reluată, fără a mai fi necesară parcurgerea etapelor procedurale preliminare prevăzute de lege.” – art. 162 alin. (3).

Obligația de notificare a angajatorului de către salariatul grevist există numai în situația retragerii din grevă.

În aceste condiții, având în vedere Comunicatul emis astăzi de F.S.L.I. și F.S.E. „SPIRU HARET” – prin care se anunță suspendarea grevei generale, precum și declarațiile doamnei Ligia Deca, ministrul educației, privitoare la faptul că de mâine (13.06.2023) se reiau cursurile în toate unitățile de învățământ, nu este nevoie ca salariații aflați în grevă să depună o cerere pentru suspendarea din grevă; este suficient să se prezinte la locul de muncă și să își desfășoare activitatea în mod normal, consemnând ca atare în condica de prezență.

Cu deosebită stimă,

PREŞEDINTE

Simion HANCESCU

PREŞEDINTE F.S.L.I. F.S.E. „SPIRU HARET”

Marius Ovidiu NISTOR